70 души посетиха приемните на ГЕРБ в областта За приемния му ден там имаше записани над 20 души. Проблемите и въпросите бяха свързани с инфраструктурата и канализацията на селото, нужда от стоматологичен кабинет, както и питания относно доказване собствеността на земи.

Зам.-председателят на Комисията по околна среда и води Иван Алексиев традиционно се срещна с граждани на Царево. В приемната дойдоха предимно рибари с проблеми свързани с пристанището в морския град.

Стоян Гюзелев имаше приемен ден в Бургас. Той разговаря с около 30 човека.