БСП: Агенцията за храните ще създаде хаос Пенко Атанасов. Агенцията ще започне работа от 1 януари и ще бъде на подчинение на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов. В агенцията ще се влеят РЦЗ, РИОКОЗ, РВМС. "Не е редно тази агенция да бъде ръководена от министъра, тя трябва да е под шапката на Министерски съвет. Иначе се създават предпоставки за нарушения", смята депутатът.

 

На национално ниво за шеф на агенцията се спряга генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) д-р Йордан Войнов. Това може да означава, че и на местно ниво агенцията ще бъде оглавена от сегашният директор на РВМС Бургас Димитър Германов.