Mladenov2

Mladenov2

Двама министри с кампания за младежката безработица

ще участват в проекта на Европейската комисия "Младежта в движение". Основна цел на инициативата, която досега е обиколила няколко големи европейски града, е борбата с младежката безработица. В периода 3-4 август 2012 г. те ще направят презентации в шатрата на изложението в Морската градина на Бургас.

В рамките на кампанията министерството на труда и социалната политика ще представи схемите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), насочени към повишаване на младежката заетост в България. Експертите ще представят мерки по ОПРЧР в подкрепа на деинституционализацията, както и схеми за професионално образование и обучение в сътрудничество с работодателите.