Кметът на Бургас и заместниците на първия учебен ден в 5 училища

Той ще бъде придружен от зам.-кмета по образование Йорданка Ананиева. Началото ще бъде дадено в 9.00 часа във всички училища.

Зам.-кметът по евроинтеграция Атанаска Николова ще бъде гост на празника в делящите една сграда гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев" и гимназия с преподаване на немски език "Гьоте". Зам.-кметът по строителство Костадин Марков ще присъства на откриването на учебната година в професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето". Зам.-кметът по финанси Красимир Стойчев ще бъде гост на първия учебен ден в професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" и помещаващото се в същата сграда СОУ "Иван Вазов".

Шестте бургаски училища - ОУ "Елин Пелин", ГПАЕ "Гео Милев", ГПНЕ "Гьоте", ПГпоСАГ "Кольо Фичето", ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов" ще посрещнат учениците си в напълно обновен вид. Те бяха основно ремонтирани това лято със средства, осигурени по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас", BG161PO001/1.1-01/2007/029, по ОП "Регионално развитие" 2007-2013.