SolP

SolP

Музеят на солта в Поморие събира учени на форум

Тя е посветена на 10-годишнината от създаването на Музея на солта в Поморие. Научната цел на конференцията е да разгледа темата за солта в различните й аспекти. Чрез тематичните направления ще бъдат осветлени  различни въпроси, свързани с историята на солопроизводството от древността до края на ХХ в., състоянието и технологията за добив на морска сол и перспективите й, природната среда и солниците, солта в народните традиции, в религията и литературата, сол и здраве, солта в хранителната индустрия и кулинарията. Сред заявилите участие в научната конференция са проф. Васил Николов от Архeологически институт с музей към БАН, проф. д-р и.н. Щ. Щерионов  от Института за изследване на населението и човека към БАН, проф. Д. Радойнова от университет "Проф. д-р Асен Златаров", доц. Румен Аврамов от Център за либерални стратегии - София, доц. д-р Е. Иванов от СУ "Св. Климент Охридски", проф. д-р х.н. Христо Баларев, С. Тепавичарова, от Института  по обща и неорганична химия към БАН и др.

Конференцията ще бъде открита  на 4 септември от 13.00 ч. в Музея на солта в Поморие.