Нови лица в канцеларията на ОбС Варна Николай Апостолов.

Новите лица станаха факт, след като напусна началникът на отдел "Канцелария на Общинския съвет" Людмила Илиева. Тя се тръгва след около 20 години стаж в ОбС. На нейно място застъпва най-опитния човек в канцеларията на местния парламент Катя Граматикова. Тя е получила единодушно подкрепа от екипа. За досегашния й пост ще бъде обявен конкурс. Отсега е ясно, че най-голям шанс да го спечели има Юлия Петкова, която е главен експерт "Постоянни и временни комисии". За овакантеното й място се обучават нови хора.

Това е поредната разместване на екипа в канцеларията на местния парламент. След смяната на бившия председател Борислав Гуцанов, бе отстранена Маргарита Ганчева, главен експерт "Техническа подготовка на председателя на ОбС". С нея си замина и пресаташето Ирена Цекова. 

По собствено желание, пък напусна дългогодишният юрист на ОбС Живко Калев. Той работи в местния парламент цели 23 години, като е подпомагал дейността на почти всички председатели на съвета от 10 ноември насам.

 

 

Днес+