Скоростта на поривите през деня се очаква да достигне 15-20 м/с, а през нощта – 20-25 м/с

Скоростта на поривите през деня се очаква да достигне 15-20 м/с, а през нощта – 20-25 м/с

Оранжев код за опасно време е обявен във Варна. Предупреждението е свързано с прогнозите за силен, бурен до ураганен, вятър. Скоростта на поривите през деня се очаква да достигне 15-20 м/с, а през нощта – 20-25 м/с. На открито поривите ще достигнат 25-30 м/с.

Община Варна препоръчва гражданите във Варна и областта да обезопасят домовете и имотите си, като затворят всички врати и прозорци и преместят леки предмети и имущество на закрито. Собствениците на моторни превозни средства се съветват да паркират колите си далеч от дървета, строежи и други опасни места.

Всички институции са в готовност да реагират на влошеното време. Енергоснабдяване, водоснабдяване, пристанищна и областна администрация координират помежду си, за да предотвратят прекратяване на комуналните услуги.

Отдел „Дейности по защита на населението“ на Община Варна, фирмата-изпълнител по договор с общината за реакция в такива ситуации и подразделенията на дирекция „Екология“, както и служителите в районните администрации са в готовност за незабавни действия по заповед на кмета на Варна Благомир Коцев от 17 ноември.

Вчера на извънредна среща заместник-кметовете информираха, че всички отговорни служби са в готовност, държи се връзка с РСПАБ, въведени са дежурства за зимна поддръжка на улици и пътища в район Аспарухово.

Разпоредено е на сметопочистващите дружества да почистят падналите листа и клони, за да се предотврати запушване на отводнителната система на града. Мобилизирани са фирмите за поддръжка на дъждоотводнителната съоръжения.

Гражданите могат да подават сигнали за бедствени ситуации на дежурния телефон на Община Варна: +35952820112.