DSC_2154

DSC_2154

Жечо Станков с приемен ден в четвъртък

морския град. Тя се намира на улица "Конт Андрованти" № 5. Жечо Станков е член на постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика, както и на комисията за провеждане на търговете и конкурсите. Той участва още като член и в комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности. Записвания за приемната на общинските съветници от ПП ГЕРБ се правят на място в офиса на партията или на телефон 056 81 90 40.