Закриха служба "Земеделие и гори" в Царево

Копие от нея ще получат и бургаските депутати, областния управител и директора на Областната земеделска служба.

 

В нея се казва, че Общинския съвет на Царево ще предприеме всички законови мерки за протест срещу решението за закриване на общинската земеделска служба и се изразява увереност, че Министерството на земеделието и Областна дирекция "Земеделие" в Бургас ще преразгледат решението си.

 

 

Мотивите за това са, че от закриването на службата в Царево и преминаването й към Созопол ще пострадат обикновените граждани, които ще бъдат натоварени с транспортни разходи, ще пострада и обслужването им поради липса на редовна транспортна връзка до Созопол.

На сесията в края на седмицата кметът Петко Арнаудов защити позицията си по този въпрос и изрази неудовлетворението си, че решението за закриване на службите в Царево, Приморско и Малко Търново не е обсъдено предварително с кметовете на общините. С тях не са коментирани и предприетите структурни промени.