Политика

Макрорамката за култура и спорт бе разгледана на заседание на ресорната комисия. Снимка ОбС Варна

26,3 млн. лв. заложени за култура и спорт в бюджета на Варна

Почти 26,3 млн. лева е проектобюджетът на община Варна във функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" за 2022 г. и бе...

Планираните средства бяха разгледани на заседане на ресорната комисия по спорт в местния парламент. Снимка ОбС - Варна

13,7 млн. лева са планирани за спорт в бюджета на Варна

13,7 млн. лева са планирани за спорт в новия бюджет на Варна. В тази сума влиза издръжката на общинското предприятие и дирекцията, ангажирани със спор...

Докладните записки бяха разгледани на заседание на ресорната комисия. Снимка ОбС - Варна

С 4,1 млн. лева повече пари за социални дейности в бюджета на Варна

С над 4,1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности през 2022 спрямо този за предходната година. Проекторамката в размер на близо 26,2 млн. л...

Докладните записки бяха разгледани на заседание на ресорната комисия в местния парламент. Снимка ОбС - Варна

Във Варна планират с 8.5 млн. лв. повече за здравеопазване

С 8,5 млн. лева повече са предвидените средства за здравеопазване в община Варна през тази година. Проектобюджетът по това перо възлиза на 29 млн...

Рамката на бюджета за образование бе разгледана на заседание на ресорната комисия. Снимка ОбС - Варна

202 335 000 лева са заложени в проектобюджета на Варна за образование

202 335 000 лева са заложени в проекта за бюджет на община Варна в сфера "Здравеопазване". Това е най-голям относителен дял в общия бюджет н...