Политика

Докладната е подкрепена от всички членове на комисията, в която са Тодор Йосифов (вляво) и Георги Маринчев. Снимка ГЕРБ

Редуцират със 105 210 лв. средствата за спортните клубове в Бургас

Редуцират със 105 210 лева средствата за подпомагане на дейността на спортните клубове в Бургас. Докладната записка бе входирана от Йордан Георгиев (&...

Извънредната докладна записка е внесена от председателя на ОбС Севдалина Турманова. Снимки ГЕРБ

С 50% намаляват таксите за пазари и тържища в Бургас

С 50% ще бъдат намалени таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение в Бурга...

Жалбата е входирана само от Константин Бачийски (вляво). Снимка Черноморие-бг

Съветник от СЕК жали решение за път в Росенец, двама негови съпартийци гласуваха за

Константин Бачийски жали решение на Общинския съвет в Бургас, което касае промяна в собствеността на път в местността "Росенец". Докладната ...

С 36 гласа за съветниците подкрепиха поемането на нов дълг от Община Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Бургас ще тегли до 14 млн. лева кредит, за да реализира 11 проекта

Община Бургас ще тегли до 14 784 885 лева кредит, за да реализира 11 проекта. Докладната записка с предложението е на кмета на Общината Димитър Н...

По предложение на Станимир Апостолов (вляво) за основна бе приеда докладната на ГЕРБ, понеже е входирана първа преди докладни на другите партии. Снимки Черноморие-бг

След четиричасови дебати приеха мерки в подкрепа на бизнеса в Бургас

След четиричасови дебати съветниците приеха мерки в подкрепа на малкия и среден бизнес в Бургас във връзка невъзможността им да работят в резултат на ...