Таг Европейска комисия

Пакетът има за цел също така да помогне на туристическия сектор в ЕС да се възстанови след пандемията. Снимка Архив Черноморие-бг

Европейската комисия с пакет от мерки за туризма и транспорта

Европейската комисия представя пакет от насоки и препоръки, които да помогнат на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътува...

Новото финансиране от ЕС ще помогне за откриване и диагностициране на заболяването

ЕС отпуска помощ от 232 милиона евро за борба с корона вируса

За да повиши глобалната готовност, предотвратяването и ограничаването на корона вируса, Европейската комисия обявява днес нов пакет от финансова ...

По време на преходния период правото на ЕС ще продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство. Снимка Архив Черноморие-бг

ЕК прави първи стъпки за преговори с Обединеното кралство

Днес Европейската комисия публикува препоръка към Съвета за започване на преговори за ново партньорство с Обединеното кралство. Препоръката се основа...