Таг бюджет на Варна

Докладната записка с проекта за бюджет бе приета на сесия на местния парламент. Снимки ОбС Варна

Варна с рекорден бюджет от 648 млн. лева

Варна ще разполага с най-високия бюджет в историята си – близо 648 млн. лева. Финансовата рамка за 2022 г. беше подкрепена от Варненския общинск...

Докладната записка бе разгледана на заседание на Постоянната комисия по благоустройство. Снимка ОбС Варна

225,5 млн. лева е капиталовата програма на Община Варна

На 222,5 млн. лева възлиза капиталовата програма на Община Варна. Това е заложената в проектобюджета сума. От тях близо 143 млн. лева ще бъдат ос...

Планираните средства бяха разгледани на заседане на ресорната комисия по спорт в местния парламент. Снимка ОбС - Варна

13,7 млн. лева са планирани за спорт в бюджета на Варна

13,7 млн. лева са планирани за спорт в новия бюджет на Варна. В тази сума влиза издръжката на общинското предприятие и дирекцията, ангажирани със спор...

Рамката на бюджета за образование бе разгледана на заседание на ресорната комисия. Снимка ОбС - Варна

202 335 000 лева са заложени в проектобюджета на Варна за образование

202 335 000 лева са заложени в проекта за бюджет на община Варна в сфера "Здравеопазване". Това е най-голям относителен дял в общия бюджет н...

Докладните записки бяха разгледана на заседание на Постоянната комисия по архитектура и градоустройство. Снимка ОбС - Варна

Варна с международен проект за консервация на Южната порта

150 000 лева са заложени в бюджета на Община Варна за организиране на два международни конкурса. Единият е за консервация и адаптация на Южната п...