Таг бюджет на община Варна

Планираните разходи за спорт бяха разгледани на заседание на ресорната комисия. Снимки ОбС Варна

2,05 млн. лв. са планирани за спорт в Бюджет'2024 на община Варна

Проекторамката за спорт в бюджета на община Варна за 2024 г. възлиза на 2,05 млн. лева. Тя бе разгледана на заседание на Комисията по спорт в Общ...

Разчетите бяха гледани на заседание на Постоянната комисия по туризъм, търговия и рекламна дейност. Снимки ОбС Варна

Община Варна очаква 5,5 млн. лева приходи от туристически данък

Двойно повече приходи от туристически данък очаква Община Варна през 2023 г. спрямо първоначално планираните през предходната година. В тазгодишния бю...

Стефка Господинова, директор на дирекция Финанси и бюджет в Община Варна направи отчет за изпълнението на бюджета за първите 6 месеца. Снимка Община Варна

Община Варна с 56% изпълнение на бюжета

Община Варна е с 56% изпълнение на бюджета си за първото полугодие на годината, каза Стефка Господинова, директор на дирекция "Финанси и бюд...

Проектът за бюджет се обсъжда в комисиите на Общинския съвет

Община Варна ще даде рекордните 118 579 000 лв. за образование

Община Варна ще отдели рекордните 118 579 000 лева от бюджета си за образование през тази година. Средствата са с 14,4 млн. лева повече...

Средствата за култура бяха обсъдани на заседание на Постоянната комисия в ОбС Варна

16,8 млн. лева ще разходва Община Варна за култура

16,8 млн. лева е проектобюджетът на Община Варна във функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности". Заради преходния остатък той е м...