Таг министерство

Финансиране ще получат общо 11 индустриални парка и зони в десет града. Снимка МИР

Министерството на иновациите ще подкрепи с 25.7 млн. лв. логистичния парк в Бургас

"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД  ще получи 25 729 605.23 лева за своето развитие. Министерството на иновациите и раст...

Проектът ще изследва динамиката на пазара на труза за десет години. Снимката е илюстративна

Министерството на труда с десетгодишна прогноза за пазара на труда

Актуализирани прогнози за развитието на пазара на труда по усъвършенствана методология, които ще представят търсенето на работна сила в десетгодишен п...

Кметът Благомир Коцев обясни, че има обрат в официалното становище на Инспектората към Министерството на културата в отговор на питането на Община Варна. Снимки Община Варна

Министерство на културата проверява НИНКН за разрешителното за ключова сграда във Варна

"Културният вандализъм" по отношение на сгради паметници на културата е проблем на цяла България. Ние, като официални представители на ...

Министърът на туризма Зарица Динкова (втората отляво надясно) представи проектите на Варна, които министерството финансира. Снимки Община Варна

Министерството на туризма осигурява 1.9 млн. лв. за проекти за Варненския регион

Община Варна привлече финансов ресурс от 480 000 лв. за два свои  туристически проекта, които ще осигурят мащабни маркетингови кампании...

Дейностите по проекта ще стартират през октомври. Снимката е илюстративна

22 общини пилотно ще работят по проект Детска кухня

Агенцията за социално подпомагане вече сключи споразумения с 22 общини по проект „Детска кухня“ на Програма за храни и основно материално ...