Таг обява

Светлините в града ще бъдат включени официално на 6-ти декември. Снимка Черноморие-Бг

Тестват коледните светлини на улица Алеко Богориди

Тестват коледните светлини на бургаската улица "Алеко Богориди". Монтирането на празничната украса и сглобяването на къщичките на площад &qu...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - ...

Съобщение на Община Бургас

    Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.54 от 29.06.2018г. са обнародвани : Решение № 41-11/24.04.18г. на ...

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас съобщава, че Областния управител на Област Бургас е възложил изработване на планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ на след...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - ...