Таг стипендии за студенти

Студентските стипендии се разпределят за летен семестър и за зимен семестър. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Бургас дава стипендии на студенти от университет Проф. д-р Асен Златаров

И тази година Община Бургас реши да подпомогне финансово обучението на най-добрите студенти от първи, втори и трети курс редовно обучение в университе...

Стипендиите се отпускат от бюджета на Община Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

64 студенти от държавния ВУЗ в Бургас получиха общински стипендии

Първата група студенти от университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, отличени по програмата "Успешни студенти" на Община...

Стипендиите са за отличен успех и резултати в съответната област

Студентите от трите университета в Бургас могат да кандидатстват за стипендии

Всички бургаски студенти в редовна форма на обучение и с успех от и над 5.00 могат да подават документи до 16 октомври за отпускане на първите семестр...