Таг съобщение

Така изглеждат съобщенията, които могат да заразят компютрите ви

Хакери пращат Спам съобщения от името на МВР

Спам атака засяга компютри и смарт устройства на граждани предупреждават от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".Както и при...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП-План за улична рег...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.41 от 21.05.2019г. са обнародвани: &nb...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - ...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава &n...