Таг съобщение

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.10 от 01.02.2019г. са обнародвани: -&n...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - ...

Нововъведенията на НАП ще намалят риска от заплатата в плик. Снимка Архив Черноморие - бг

Имейл ще предупреждава данъчни за заплатите ни

Една от мерките, които от НАП планрат да предприемат е всеки новоназначен служител.да получава електронно съобщение с информация за декларирания ...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                      &nb...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - ...