BTU-055

BTU-055

1104 абсолвенти от университет "Проф. д-р Асен Златаров" получиха дипломи 2012 официални гости бяха доц. Севдалина Турманова - зам.-областен управител на Област Бургас, Йорданка Ананиева - зам.-кмет по култура и образование, вицеконсулът на Република Турция - Решид Сагкол, инж. Цанко Иванов – председател на съвета на настоятелите на университета.BTU-0888

Над 200 абсолвенти получиха отлични дипломи. На тържествената промоция се заклеха висшистите от професионално направление "Здравни грижи", които обещаха хуманно да упражняват професията си.

Поздравителни адреси се получиха от кметът на Община Бургас, областният управител на Област Бургас и от Търговско-индустриална камара - Бургас.

Тържествената церемония завърши с концерт за студенти, преподаватели, служители, родители, граждани и гости.