Lekari2

Lekari2

170 медици се грижат за здравето на децата във Варна от времето на учебния процес е осигурен с медицинско обслужване. В яслените групи към детските градини са назначени 40 медицински сестри. Здравните кабинети са заредени с консумативи и лекарства за започването на новата учебна година, посочват още от дирекция "Здравеопазване".