VARNA_MOST

VARNA_MOST

5400 варненци без право на глас за евроизборите

Главна дирекция "ГРАО" на 5400 души, за които има данни, че са напуснали страната. Ако тези хора не потвърдят пребиваването си в България,  ще попаднат в забранителен списък за гласуване на изборите за Европейски парламент на 25 май. Гражданите имат възможност да направят справка за адресната си регистрация по настоящ адрес в община Варна, отдел "Гражданска регистрация", както и на тел. 052  820  523. С оглед принципите за уседналост, заложени в Изборния кодекс, един от критериите за включване или заличаване на лицата в избирателните списъци, е да са живели най-малко три месеца през последната година в РБ или друга държава членка на ЕС.