DSC_0322

DSC_0322

6 фирми от Чехия, Полша и Украйна искат да доставят тролеи участниците, които отговарят на условията на възложителя, ще бъдат поканени да предоставят технически оферти.

Комисията, провела първото заседание, включва представители на общините Бургас, Варна, Плевен и Стара Загора, както и представители на дружествата – оператори на обществения транспорт в четирите града.

Финансирането е осигурено по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г., като за целта Община Бургас подготви проектно предложение на стойност 50 000 000 евро от името на общините - партньори. Тя пое водещата роля заради доказания опит при печеленето на европроекти, особено по ОПОС, където успеваемостта й е 100 %.

Изчисленията показват, че за 50 милиона евро могат да се закупят 100 и повече превозни средства от този вид. 22 ще са за Бургас. С тях ще бъде цялостно обновен подвижният състав на изградените към момента две градски тролейбусни линии. Новият проект е и надграждане на изпълнявания в момента от Общината проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" и ще допринесе за подобряване качеството на транспортната услуга в града, качеството на въздуха и околната среда.

Останалите тролейбуси ще бъдат разпределени според нуждите на останалите 3 града. Най-много ще отидат в Плевен, където този вид транспорт е основен.

Новите тролейбуси ще отговарят на всички изисквания за комфорт, безопасност и достъпност. Изискване на Община Бургас е превозните средства да бъдат оборудвани с дисплеи за информация за пътниците, GPS, видеокамери и устройства за валидиране на билети, за да бъде възможно включването на тролейбусните линии в интегрираната система за управление на обществения транспорт.