DSC_2838

DSC_2838

Център ще управлява риска в Черно море

на университет "Проф. д-р Асен Златаров" по идея на евродепутата доц. Маруся Любчева. Създаването на центъра става в рамките на спечелен от университета проект, който ще се финансира с евро средства. Стойността на проекта 412 669.60 евро и ще се изпълнява в рамките на 24 месеца. В него участват четири партньорски организации - университет "Проф. д-р Асен Златаров", Морски университет в Констанца,DSC_2846 Румъния, Национален морски университет в Одеса, Украйна и Черноморски институт - Бургас. На представянето на проекта днес в Бургас взеха участие представители на всички партньори по него. Те бяха поздравени от доц. Магдалена Миткова - зам.-ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров". "С този проект нашия университет вече изпълнява проекти на обща стойност над 3 млн. лева. Искам да поздравя всички участници, екипа и доц. Маруся Любчева, която е инициатор за неговото разработване и да им пожелая успех при реализацията", каза доц. Миткова.

В хода на проекта ще бъде разработен специален софтуер за управление и превенция на риска в Черно море. Ще бъде обособена модерна зала с 11 компютри и възможности за осъществяване на конферентна връзка и други.