От тази есен Милен Николов ще влезе и в ролята на преподавател. Снимка Архив Черноморие-бг

От тази есен Милен Николов ще влезе и в ролята на преподавател. Снимка Архив Черноморие-бг

Милен Николов е роден на 24 юли 1975 година в Котел. Завършил е средното си образование в родния си град. След това завършва специалност "История" със специализация "Археология" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" във Велико Търново.

От 2001 до 2005 години е работил в Музея в Котел, след което е поканен да се прехвърли в Регионален исторически музей Бургас и да се присъедини в екипа на покойната вече директорка Цоня Дражева.

От 2005 до 2013 година е бил уредник в отдел "Археология" в РИМ Бургас. А от 2013 година, след спечелен конкурс, е назначен за директор.

През май 2019 година е доктор по история. Той защити докторат на тема: "Исихастките монашески центрове в Парория и средновековната българска държава през XIV век". А от есента на същата година спечели конкурса, обявен от Община Бургас, за директорския пост в РИМ.

От тази есен ще преподава на студенти във филиала на Националната художествена академия в Бургас.

 

- Г-н Николов, от тази учебна година във филиала на Националната художествена академия ще започне да се изучава нова магистърска програма "Културното наследство на българското Черноморие". Вие ще бъдете един от преподавателите. Какъв предмет ще преподавате и на какво искате да научите бъдещите магистри в тази специалност?

- Тази специалност е концентрирала в себе си познанията за културните обекти от различни епохи по българското Черноморие. Тук не става въпрос само за археологически обекти от древните градове като Одесос, Месамбрия, Емона, Анхиало, Созопол, Ахтопол, а за много други обекти като светилища, християнски храмове, за ранно християнско църковно строителство. Специалността е насочена към знания за подобни обекти. Не бива да се пренебрегва и етнографското богатство на региона – древни практики, обичаи характерни за Странджа планина, като нестинарството, Еньова буля. Става въпрос за всички знания за обичаи и обекти, които представляват интерес за туристическата индустрия.

- Целта на тази специалност е да даде комплексна подготовка на тези, които ще я завършат, за да могат да се реализират като мениджъри в културния туризъм, в туристическия бранш, в музеи. Ще успеете ли да откриете Вашите бъдещи колеги сред студентите в тази магистратура?

- По-скоро специалността е насочена към туристическия бранш. Целта е бъдещите магистри да бъдат медиатори между туриста, който иска да научи повече за културното наследство и самите организации, които предоставят тази услуга. Тези, които завършат специалността ще бъдат експерти. Дали ще бъдат колеги в музея не бих могъл да кажа, защото кадрите при нас се привличат по друг начин. При нас назначаваме много тесни специалисти – етнографи, биолози, историци, археолози, които са по-тесни като специализация, отколкото общото понятие – културно наследство.

Знанията за културното наследство в този тип програми е насочено към масовото потребление – да се дават знания за определени дестинации, да се създават туристически маршрути и т.н. Това е смисълът на това образование.

- Освен теоретична част, която ще преподавате на бъдещите магистри, какви практически умения ще им помогнете да разкрият? Ще има ли изнесени лекции извън залите на академията?

- 90% от този тип обучение е запознаване на студентите с обектите на място. По този начин студентите ще разберат, осъзнаят и да могат да предадат знанията на широк кръг от хора.

Те ще трябва да придобият знания и умения, които да развият и да приложат при предоставяне на тази услуга – това е свързано с работа на терен и на открито. Те трябва да познават обектите, разстоянията между тях, пътната инфраструктура, не само историческата част на обекта.

Да може съответния завършил да поеме туриста, да го закара на обекта, да може да го подготви, за да създаде интерес към съответния обект.

- Освен Вас, други Ваши колеги от Регионалния исторически музей ще преподават ли по тази специалност?

- Да, доктор Йото Йотов от Археологията ще преподава тракийско изкуство – паметници на тракийското изкуство, които се съхраняват в българските музеи от първо хилядолетие преди Христа до днес.