Med1

Med1

ЕС дава само 7 млн. лв. за пчелари националната програма за пчеларство, която е в сила в периода 2014-2016 г., са заложени 14 млн. лева. Евросредствата са 50% от финансирането на програмите в сектора, останалите са пари от бюджета на страната.

Националната програма е разработена съгласно член 105 от Общия регламент и включва следните мерки - техническа помощ за пчелари и обединението на пчеларите, контрол, рационализация на подвижното пчеларство, за подкрепа на лаборатории, извършващи анализ на пчелен мед, подновяването на пчелните кошери и сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на приложни изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.
Националната програма на страната е одобрена от служебния кабинет. Тя е одобрена и от Европейската комисията през август тази година. Българското Министерство на земеделието и храните е отговорно за определяне в програмата на критериите за кандидатите за всяка мярка.