DSC_5429-1

DSC_5429-1

ЕС обсъжда ситуацията около Източното партньорство

която се  проведе от  9 до 12 септември. Поводът е реакцията на Русия относно подписването на споразумение за асоцииране с ЕС от страна на Украйна и  партньорските споразумения на останалите страни - Молдова, Грузия, Азърбайджан и Беларус. Реакциите на европейските политици се движат  в широки граници - част от тях са за твърда реакция срещу Русия, считайки че страните от източното партньорство са суверенни държави и следва сами да диктуват  отношенията си с трети страни. Друга част подкрепят балансирания подход, базирайки се отново на аргумента за суверенитета на  партньорите  сами да определят  своите приоритети. 

Европейскитя парламент подготвя резолюция по проблема на отношението на Русия към  страните от Източното партньорство, чрез която се опитва да даде ясен знак за общата политика на Съюза. Очевидно това е трудно  към настоящия момент, тъй като трябва да се спазва единен стандарт, по който се измерва суверените на държавите и тяхното отношение към европейската перспектива. 

Депутатите изразиха мнение, че Европейската комисия забавя  предложенията за конкретни действия и това пречи да се разгърне  политиката за асоцииране на страните от региона и да се реагира адекватно на създалата се ситуация. Чуха се и гласове за преосмисляне на принципите на политиката на съседство на ЕС и за  по-висока активност в защита позициите на партньорите, и в защита на самата идея на Източното партньорство. Някои членове на Европейския парламен споделят мнението, че Европейския съюз не е направил необходимото за заздравяване на връзката си със страните от Източното партньорство .

Като член на  групата, подписала резолюцията за "Натиска на Русия  върху страните от Източното партньорство  в контекста на предстоящата среща на Източното партньорство", българският евродепутат Маруся Любчева  отбеляза необходимостта  да се подкрепят партньорите, като същевременно се отчете напредъка им в процеса на евроинтеграция, независимо от различните темпове, с които той протича. В същото време тя отбеляза, че реакцията на Русия е недопустима. 

"Трябва да отчетем, че всяка от страните от Източното партньорство се движи по свои собствен път и напредъкът в процесите е различен. Понякога ни се иска той да е по-бърз и динамичен, но и като представител на страна, която скоро е изминала този път, зная пред какви многообразни проблеми са изправени тези страни", каза Любчева

По отношение на  споразумението с Украйна, Любчева отбеляза, че е от изключителна важност  подписването му  да се случи  на предстоящата среща във Вилнюс. "Трябва да отчетем, че Украйна има съществен напредък по пътя към асоциирането и този факт не може да се пренебрегва. Свидетели сме на промени в областта на правосъдието, направени са и продължават да се правят реформи в изборното законодателство, води се добър диалог с гражданското общество", допълни тя. 

Българският евродепутат  изрази мнение, че ще бъде грешка ЕС да реагира по същия начин, както Русия, "Ще бъде неправилно ако ние водим диалог със същия тон и  поставяме  условия, и ултиматуми  да се избира или пътят на европейската интеграция, или митническия съюз. Трябва да намерим пътя на баланса, за да не влошим отношенията си с Русия, които еднакво важни за ЕС, особено в условията на нестабилност в Близкия Изток. Не бива да допускаме излизането извън конструктивния и балансиран характер на водената до момента политика", смята Маруся Любчева.