Фирми от Германия искат да инвестират в транспорт и туризъм

 

Те са обсъждали възможностите за взаимно сътрудничество между двете държави.

"България поддържа традиционно добри икономически отношения с Германия, както на федерално ниво, така и отделните провинции. Износът за Германия се осъществява от над 2300 фирми, а вносът от Германия от над 9700 фирми. У нас са регистрирани над 1600 компании с германско участие", коментира Иван Вълков.

В началото на следващата година двете групи за приятелство ще изработят обща програма, която ще бъде основен мотор в отношенията между всички приоритетни области.