По повод Международния ден за правата на човека във фоайето на Окръжния съд днес бе открита изложба Информирани срещу ало измамите. Нейни организатори са филиал към НХА и Окръжен съд - Бургас. Снимки Лина Главинова

По повод Международния ден за правата на човека във фоайето на Окръжния съд днес бе открита изложба Информирани срещу ало измамите. Нейни организатори са филиал към НХА и Окръжен съд - Бургас. Снимки Лина Главинова

Галерия