DSC03154

DSC03154

Медицински сестри учат в нови кабинети

имат особено значение за формирането на основни умения на бъдещите специалисти по здравни грижи. Това е мястото, където студентите се подготвят за работа с пациенти в реални условия. Те се превръщат в своеобразни "работилници" за овладяване на знания и умения, за изграждане на нагласи и отношение у студентите за реализиране на сестринския процес като наука и изкуство. Обзавеждането и разкриването на тези кабинети създава условия студентите да формират  практически умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип в областта на здравните грижи, за предпазване, укрепване и съхраняване на човешкото здраве.

Заслуга за подготовката, организирането, обзавеждането и разкриването на кабинетите има доц. д-р Димитър Гогов – декан на ФОН, преподавателите от катедра "Здравни грижи", както и администривното ръководство на университета. Катедрата е създадена през 2008 г. и осигурява обучението на студентите от специалност "Медицинска сестра".

Утвърждава се тенденция за активна съвместна дейност на преподавателите от катедрата и студентите в провеждането на доброволчески инициативи и мероприятия с неправителствени организации.

В денят на откриване на новите кабинети бъдещите медицински сестри проведоха информационен ден за превенция на СПИН и полово предаваните болести. Чрез мултимедийна презентация те представиха социалната значимост на проблема, пътищата за заразяване с тези заболявания, усложненията от тях, начините за предпазване, методите за изследване.