Над 70% от студентите са без здравни вноски В един от най-големите университети в страната от 1 629 студенти, приети в 1 курс през есента на 2009 г., 1 124 имат неплатени здравноосигурителни вноски. В типичния случай учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си през септември или октомври. В диапазона юли - септември те не се осигуряват от републиканския бюджет,  от който се плащат вноските на учениците и студентите, защото не попадат в нито една от двете категории. Затова, за този период, трябва да внесат здравноосигурителните си вноски за своя сметка. Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права. Така не малко студенти могат да се окажат без право да ползват безплатните здравни услуги, осигурени от Националната здравно-осигурителна каса. Проверка на здравноосигурителния статус може да се направи на сайта на НАП – www.nap.bg , а също на тел. 070018700, на цената на един градски разговор или в офисите и териториалните дирекции на приходната агенция.

Ако младежът е завършил през юни 2009, например, а се е записал в съответния университет през октомври, то той към настоящия момент трябва да внесе 31.20 лв. за трите месеца юли, август, септември и 2.43 лв. лихви. Ако университетът започва обучението през септември, тогава първокурсникът ще е длъжен да внесе 20.80 лв. за двата месеца юли и август и 1.72 лв. лихви. (През 2009 г. месечната здравно-осигурителна вноска бе 10.40 лв.) Добре е да се знае, че възстановяването на здравни права става след като бъде платен пълният размер на главницата и лихвата. Размерът на лихвата се мени ежедневно, така че е препоръчително преди да се издължи сумата да се направи справка за актуалния размер на лихвата. Това най-лесно може да стане чрез електронните услуги в сайта на НАП - www.nap.bg, където безплатно и без нужда от електронен подпис е достъпен здравноосигурителен калкулатор.

Студентите трябва да знаят, че при попълване на преводни нареждания за внасяне на здравно осигурителните вноски, е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 560405 - "Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО"  и код 562806 - "Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК"), като задължително се посочва периода, за който се отнася вноската и ЕГН.

Снимка Етелка Пирева