Zima2

Zima2

Намалени учебни часове във Варненско

Кметовете на отделните общини щели да информират, ако зимната обстановка се усложни и можело да обявят неучебен ден при нужда. До обяд обаче все още не се налагало да се вземат подобни мерки. 
Неголеми промени били обсъдени в разгледания проект за план-прием през 2012-2013 година по време на съвещанието на постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие в областна управа по думите на началничката. 

Днес+