Повторна проверка ще бъде извършена през следващата седмица. Снимка Архив

Повторна проверка ще бъде извършена през следващата седмица. Снимка Архив

Нарушени са дюни наплаж "Смокиня". Това установи проверка на служители от Регионална ин спекция по опазване на околната среда и водите в Бургас след постъпил сигнал. По време на проверката се установи, че са увредени дюнни местообитания в защитена териториална природна забележителност пясъчни дюни местност "Каваци".

По време на проверката не се установи извършителят на деянието, увреденият имот е част от морски плаж "Смокиня - север" – изключително държавна собственост, вид на територията - защитена, НТП, крайбрежна плажна ивица, отдаден на концесия или под наем от Министерство на туризма.

В първият работен ден, РИОСВ Бургас ще извърши повторна проверка за определяне на точни координати от засегнатия имот. 

На проверката ще бъде поканен концесионера или наемателя на плажа, който ще бъде подведен под административно наказателна отговорност.