Община Бургас приключва годината на чисто Така те ще могат да раздадат заплати и да внесат навреме социални осигуровки на своите работници.

 

Благодарение на строгата финансова дисциплина и предприетите антикризисни мерки, местната управа ще посрещне настъпващата 2011 г. без неразплатени задължения и с чисти сметки.

Междувременно продължава активната работа на общинска администрация по подготовката на бюджета за следващата година.