Общините разработват програми за борба с безработицата

 

“В условията на нарастваща безработица апелирам към вас за активно сътрудничество, за конструктивна работа, за добри идеи и предложения с цел облекчаване на последиците от финансовата криза и максимална помощ за хората”, призова Дукова.

Общините трябва да представят специфичните проблеми по места, свързани с пазара на труда, откриване на нови работни места и обучения за квалифициране на работната сила. Община Бургас вече има готов проект – “Домашни санитари в помощ на нуждаещите се от община Бургас”, който е насочен към предоставяне на грижа за възрастни хора, лица с увреждания, осигуряване на заетост на пълно работно време  на наетите трудоспособни лица”.