Опашката се е извила в и пред Старата поща в Бургас

Опашката се е извила в и пред Старата поща в Бургас

Дълга опашка се изви пред и в салона на клон на Български пощи в Бургас (Старата поща б.а.), заради срив в системата, сигнализира читател на "Черноморие". Това попречи на нормалното обслужване на клиентите, дошли да си платят сметките за ток и вода или да си получат пенсията.

"По информация на охраната проблемът е в цялата страна и се наложи да чакаме дълго време", обясни нашят читател. В салона са работили само гишето за изпращане на писма и за получаване на колетни пратки.

Голяма част от чакащите са дошли, за да получат пенсиите си. Тяхното раздаване започва на 7-мо число всеки месец. Сега обаче 7-ми септември се падна почивен ден и затова на първия работен ден от настоящата седмица значителна част от възрастните са отишли, за да си вземат пенсиите.

Галерия