Комисията излезе със становище докладната да бъде пренасочена към администрацията. Снимка Авторът

Комисията излезе със становище докладната да бъде пренасочена към администрацията. Снимка Авторът

Христо Панайтов - общински съветник от коалиция "БСП за България", е входирал докладна записка във връзка с необходимостта от ремонт на кръстовището на улица "Странджа планина" и булевард "Сан Стефано" в Бургас. Докладната записка бе разпределена за разглеждане в няколко комисии към Общинския съвет. Тя трябваше да бъде гледана и на Комисията по устройство на територията. "На предишното заседание колегата Панайотов заяви, че ще оттегли докладната си записка и затова предлагам ние да я изпратим за становище на общинската администрация", каза по време на заседанието на Комисията по устройство на територията Красимира Маркович от ГЕРБ. Предложението й бе подложена на гласуване от страна на председателя на Комисията - Петър Статев - ГЕРБ.

"Администрацията е винаги готова да съдейства на общинските съветници. Но бих искала да Ви помоля в такива случаи първо да потърсите за съдействие представители на общината или ресорния зам.-кмет, за да бъде решен конкретен проблем. Иначе е ваше право да пишете докладни записки", каза зам.-кметът по строителство в Общината Чанка Коралска.

В докладната записка съветникът Панайотов предлага ОбС да реши - Община Бургас да възложи ремонтните дейности на кръстовището, а необходимите за целта средства за бъдат осигурени от бюджета на Общината. Въпросното кръстовище е натоварено и се пресича от децата, които учат в намиращото се там ОУ "Васил Априлов". В същата гимназия учи и синът на съветника.