DSC_0071

DSC_0071

Три вида делфини плуват в Черно море "Константин Фотинов" № 30. Изложбата носи названието "Китоподобните в Черно море". В 5 табла с фотографии са събрани видовете делфини, срещащи се в нашето море, с особеностите в тяхната биология и екология, както и кои са основните заплахи, застрашаващи техните популации. Димитър Попов от сдружение "Зелени Балкани" ще представи проекта "Пилотни дейности за фотоидентификация на китоподобните (Cetacea) по южното Черноморско крайбрежие на България", в рамките на който е изготвена изложбата. Проектът е финансиран от секретариата на ACCOBAMS (Споразумение за опазване на китоподобните в Черно море, Средиземно море и съседния Атлантически регион) и е първото по рода си проучване от тези вид в България. Дейностите по проекта са в изпълнение на Плана за опазване на китоподобните в Черно море и ангажиментите на страната ни към Споразумението.

За желаещите да посетят изложбата, тя ще остане в залата на Природонаучния музей до края на месец март. 

Представителите на китоподобните в Черно море са 3 вида делфини – афала, муткур и обикновен делфин. Поради полузатворения и изолиран характер на нашето море, те са еволюирали като ендемични подвидове: черноморски обикновен делфин /Delphinus delphis ponticus/, черноморска афала /Tursiops truncatus ponticus/ и реликтен муткур /Phocoena phocoena relicta/. В миналото те са били обект на промишлен улов. Днес според националното законодателство и трите вида са защитени от Закона за биологично разнообразие и Закона за рибарство и аквакултури. Муткурът и афалата са в Червената книга на България. В международен аспект делфините, обитаващи Черно море, са включени в редица природозащитни документи - Бонска Конвенция и Споразумението ACCOBAMS, CITES Конвенция, Бернска Конвенция, Директива 92/43/ ЕС.