Map_Silistar

Map_Silistar

Търсят нефт и газ на Силистар континенталния шелф и изключителната икономическа зона на България в Черно море – Блок 1-14 "Силистар" и Блок 1-22 "Терес". Потенциалните инвеститори ще получат разрешение за срок от пет години. За блок 1-14 "Силистар", който е с площ 6893 кв. км. се дължи годишна такса в размер на 275 720 лева, е посочено в условията на конкурса. Дължимата такса за блок 1-22 "Терес" с площ 161 280 кв. км., е 161 280 лева за година.

Днешното решение на правителството за проучване на дълбоко Черно море е в съответствие с правителствената политика за гарантиране диверсификацията на енергийните източници. В периода 2002 – 2007 г. "Винтидж Петролеум Интернешънъл инк." е провел ограничени проучвания на двете площи в съответствие с издаденото му тогава разрешение. През 2013 г. е направен нов опит да се предостави разрешение за търсене и проучване в блок 1-22 "Терес", но оферти от потенциални инвеститори не са подадени и конкурсът е прекратен.

Гарантирането на енергийната независимост на страната е един от най-важните приоритети от управленската програма на правителството в сектор Енергетика. Тази независимост може да бъде постигната на първо място чрез проучване и експлоатация на собствени находища на природен газ и нефт.

Със стартираните днес конкурси  правим още една стъпка към осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за българските потребители, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова. По нейните думи разработването и експлоатацията на собствени източници, както и ускореното изграждане на междусистемните газови връзки със съседните държави ще намали зависимостта на България от внос на енергийни ресурси.