Учениците използваха очила за VR, за да разберат как се променя психофизическото състояние на водачите. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Учениците използваха очила за VR, за да разберат как се променя психофизическото състояние на водачите. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

За осма поредна година се проведоха Дни на безопасността на пътя с мотото "Остани жив! Пази живота!". Те са част от кампанията на "ROADPOL" и Европейската седмица на мобилността. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" се включи за пореден път в кампанията, но сега много активно с различни прояви и събития. Те са организирани от УК по БДП и реализирани с помощта на класните ръководители и учениците от гимназията - VIII, IX, X и XII клас. Мотото на кампанията под формата на плакати, бе поставено на видно място в гимназията и на вратите на всяка класна стая, бяха о организирани беседи между ученици от XII клас и VIII клас, във връзка с Деня без загинали на пътя в час на класа, под мотото: "Първи урок по БДП – ученици, учат ученици".  Тази дейност се прави за първи път в училището, но бе приета с ентусиазъм и желание от възпитаниците и ще се превърне в традиция. Използвайки У, във връзка с шофиране при употреба на алкохол и психоактивни вещества, учениците от VIII и IX клас имаха възможността да разберат как се променя психофизическото състояние на шофьорите и как това се отразява на реакции им на пътя.

В Деня без загинали на пътя - 20-ти септември, участниците в клуб "Гражданско образование", проведоха информационна кампания, както сред съучениците си, така и сред гражданите. Те раздаваха информационни материали, обясняваха смисъла на кампанията и важността да сме отговорни и запознати с правилата за БДП. Защото мотото на кампанията "Остани жив! Пази живота!" трябва да се спазва не за един ден или една седмица, то е част от живота ни и отношението, което имаме към него!

Галерия