DSC_1722

DSC_1722

Укрепиха дигата в Поморие

по спечеления от общината проект, финансиран по оперативна програма "Регионално развитие". Той е на стойност 1 052 000 лева. 1 000 000 лева е безвъзмездната финансова помощ, която се отпуска по програма, 52 000 лева са собствени средства, с които общината се включва в изпълнението на проекта.

Строителните дейности вече приключиха, похвали се кметът на община Поморие Иван Алексиев (на снимката вдясно). Той е доволен от работата, която е свършила строителната фирма, спечелила поръчката за изпълнението на брегоукрепването в района.

По втората част от проекта предстои да бъде извършено озеленяване, ще бъде изграден детски кът, благоустрояване ще има около къщите на живеещите на улица "Морска. Желанието на Иван Алексиев и на екипа му е брегоукрепването да продължи от квартала в посока града. За целта трябва да бъдат укрепени още около 1 200 метра. Пари за тях ще бъдат търсени от други програми, финансирани от Европейския съюз.

"Проектът за благоустрояването на тази част ще се изпълни с пари от общината. Ще се наложи обаче проекта да бъде променен частично, защото ще има обособени и зони за паркиране", допълни Иван Алексиев. Предстои реализацията на втората част на проекта да започне към края на годината.

Текст Десислава Георгиева

Снимка Лина Главинова