IMAG1810

IMAG1810

В Меден рудник асфалтират ударно

които ни изпрати читател на "Черноморие". От тях се вижда, че машините работят усилено по полагането на настилката на улицата, която се намира срещу блок 40 в комплекса. Изграждането на улицата и прилежащия паркинг е част от проект, който Община Бургас възложи на фирма "Каро трейдинг" ООД след конкурс.IMAG1809

За реализацията на проекта обаче преди година бяха изсечени 15-годишни дървета, което възмути живещите в квартал 20 на зона "Б" в комплекса.

Поръчката, която Община - Бургас бе обявила, е за следната обособена позиция: "Реконструкция на междублоково пространство УПИ III, кв. 20, Зона Б в "Меден рудник" и обслужваща улица ОТ 137-138-139-140-145-149, Зона Б в "Меден рудник". Прогнозната стойност тук е 2 681 349.44 лева без ДДС. Проектът доразвива системата от транспортни връзки в зоната. Пред жилищните сгради се предвижда изграждане на паркинги и крайулично озеленяване. Тротоарите ще са с настилка от асфалт, а преходът със зелените площи ще е посредством скрит градински бордюр на нивото на настилката. Всички тротоари ще са обвързани в единна система за достъпна среда чрез понижаване на настилката и полагане на тактилна лента за внимание на разстояние 40 cm преди опасност (пътно платно, препятствие и др.)".
Ремонтните дейности и асфалтирането трябваше да приключат преди доста време. Сроковете обаче не са спазени и явно това налага работа и през официално обявения почивен ден.