Силният вятър и вълнението на морето отнесоха част от пропадналата велоалея

Силният вятър и вълнението на морето отнесоха част от пропадналата велоалея

Вълнението и силният вятър отнесоха част от пропаднатала велоалея в посока към бургаския квартал "Сарафово". Сагата с нея продължава от година и половина.

"Това я прави неизползваема. За да стигнат до квартала, велосипедистите вече ще трябва да минават по горния много по-неудобен „селскостопански“ път. За щастие, при пропадането на терена, който е държавна собственост, няма пострадали", казаха от Общината.

Велоалеята пропадна в началото на миналата година, заради свлачищна дейност. През месеците април и май 2022 година Община Бургас за първи път поиска помощ от държавата за спиране на пропадането на част от крайбрежна улица с велоалея към Сарафово. С огромна тревога през юли миналата година тя изпрати второ писмо до Областна управа и МРРБ. Ефективни стъпки за решаване на проблема не последваха.

Трябва да спрат движението но алята, за да спрат свлачището

Впоследствие Община Бургас спешно изготви проект, с който се конкретизираха и остойностиха мерките за укрепване на свлачището. И го предостави на МРРБ.

Отпускат 40 000 лв. за проучване на свлачището за Сарафово

От министерството отговориха на това по следния начин в писмо от 19 юни тази година: „Видно от постъпилата документация, Община Бургас е възложила представения проект, с който се засягат имоти, които не са нейна собственост. Община Бургас не притежава права на възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ за реализация на изработения проект, предвид собствеността на засегнатите имоти. Предвид изложеното, връщаме внесения инвестиционен проект".

В писмо от 2 август тази година областният управител Пламен Янев повтори тезата на регионалния министър и добави, че: „Предвид обществената значимост на крайбрежната улица за жителите и гостите на Бургас, може на този етап да отправите искане до МРРБ, чрез Областен управител на Област Бургас, за обявяване на имота за частна държавна собственост и прехвърлянето му безвъзмездно по реда на чл. 54 от ЗДС, за да се реализира предвидената по подробен устройствен план велоалея“.

МРРБ не може да финансира аварийни мерки за свлачището към Сарафово

След първоначалното срутване и първия зов за помощ от Общината миналата година, тогавашният областен управител организира среща на място с експерти от “Геозащита“ ЕАД - гр. Варна. От „Геозащита“ изпратиха становище с констатации и препоръки. Според тях проблемът е бил предизвикан от повърхностни води. Две от препоръките, свързани с ограничаване на движението по алеята и поставяне на нужната сигнализация, бяха светкавично изпълнени от Община Бургас. Поставени бяха съответните пътни знаци и насипна дига за недопускане на автомобилно и пешеходно движение. Въпреки това, преминаването на велосипедисти и пешеходци там продължи. Третата препоръка бе свързана с необходимостта от предприемане на действия за повърхностно отводняване и асфалтиране. Тъй като засегнатият имот е държавна собственост, тези действия би следвало да се предприемат от страна на държавата.

Междувременно ежедневните наблюдения, които извършваха експерти на Общината, показваха, че разрушителните процеси не затихват, а се задълбочават. По всяка вероятност, освен повърхностните води, имаше друга по-сериозна причина за разрушаването. Затова Община Бургас със собствени средства възложи да бъде извършен обстоен оглед от независими експерти със съответната професионална квалификация. Според тях основна причина за дестабилизацията на терена е била морската абразия. Друга причина бе нарушаването на баланса на наносите в тази територия, вследствие на изградената брегоукрепителна дамба. За да се предпази брегът от последващи неблагоприятни абразионни и свлачищни процеси, те препоръчаха дамбата да се удължи с 300 м. в посока м. „Ъгъла“. Още тогава Община Бургас обяви за обезпокоителен фактът, че е налице разминаване в становищата на държавната „Геозащита“ ЕООД - гр. Варна и частната „Проект трой“ ЕООД - гр. Варна. Затова тя продължи да настоява за предприемане на адекватни действия от държавата за обезопасяване на брега, а с това и за опазване на живота и здравето на хората. Но те останаха нечути.