IMG_0140

IMG_0140

Варна участва в проект за средновековните пристанища в Залата за временни изложби в музея за Византийска култура в Солун, съобщиха от пресцентъра на Регионален исторически музей във Варна. 

Изложбата се организира от Европейски център за византийски и късновизантийски паметници в съдействие с Културния регионален центърна централна Македония и центъръг за изследване и развитие на гръцката цивилизация в Черно море. Това е инициатива в рамките на проект ОЛКАС: от Егейско до Черно море. Средновековни пристанища по морските пътища на Изтока.IMG_4268

Регионален историческимузей Варна в сътрудничество с Регионална библиотека Пенчо Славейкова допринесоха за богатото представянена 12 български средновековни пристанища, предоставяйки фотографии от техните архиви. Бяха включени стари фотографии на Варна и други черноморски пристанища, както и техният съвременен облик.

Проект "ОЛКАС" е финансиран от Европейската програма "Съвместна оперативна програма" "Черно Море 2007-2013" и от национални финансови ресурси. Главен координатор е Европейски център за византийски и късновизантийски паметници. Основната цел на проекта е да създаде сътрудничество между държавит от Черноморския басейн и да представи общото средновековно културно наследство и да развие туристическия туризъм. Общо 6 страни от Черноморския басейн участват:Гърция, Турция, Украйна, България, Румъния и Грузия.

Продължителност на изложбата – от 15 декември 2012 до 15 януари 2013