Сградата на ъгъла на двете улици вече е с обновена фасада. Снимки Община Бургас

Сградата на ъгъла на двете улици вече е с обновена фасада. Снимки Община Бургас

Вдъхнаха нов живот на още една емблематична сграда в центъра на Бургас. С обновена фасада е поостройката на ъгъла на улиците "Алеко Богориди" и "Ген. майор Лермонтов" №26. В момента продължават ремонтните дейности по фасадата на улица "Алеко Боогориди" срещу Регионален исторически музей и Регионална библиотека "Пейо Яворов". Собствениците на сградата спечелиха проект по оперативна програма "Региони в растеж". В началото на август ще започнат дейностите по обновяване на сградите, разположени на адрес "Алеко Богориди" №4, "Алеко Богориди" №6, както и сградата на ъгъла на "Антим I" и "Алеко Богориди".

Междувременно собствениците на вече пет сгради по главната улица проявяват интерес да се присъединят към програмата "Нов живот за старите фасади на Бургас". Очертава се в близко бъдеще по "Александровска" и "Алеко Богориди" да има тук-там по някоя несанирана фасада, а не както досега тук-там по някоя санирана, уточниха от Общината.

До проекта "Нов живот за старите фасади" се стигна, след като Община Бургас констатира, че сградите се нуждаят от ремонт на фасадите, включващ мазилкова декорация, облицовки, покривни покрития, обшивки и др. При изпълнение на ремонтните работи цветовото решение на фасадите, растерът и детайлите на дограмата ще бъдат максимално съобразени с оригиналните характеристики на сградите и общия силует.

Всички дейности на Община Бургас по възстановяване на естетическите характеристики на уличните фасади  на сгради в центъра на града са съобразени и с предвидените за ремонт сгради по "Алеко Богориди" и "Александровска", финансирани по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2010 г. В синхрон с Община Бургас, собственици на сгради по улица "Алеко Богориди" самостоятелно са предприели действия по изготвяне на проекти и ремонт.

С решение на Общинския съвет, взето на сесията на 26 юни 2018 година, се задължават собствениците на имоти, паметници на културата, които се намират на улица "Алеко Богориди" да ги ремонтират. Докладната записка бе входирана от кмета на Община Бургас Димитър Николов и бе подкрепена с мнозинство от съветниците. Става въпрос за 20 къщи, които се намират на улицата. Комисии от Община Бургас са направили няколко обследвания на сградите и са направили предписания за ремонта.

Чрез общинско предприятие "Общински имоти" са изготвени проекти за изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сгради, попадащи в ансамбъл на градска недвижима културна ценност улица "Алеко Богориди". Проектите са изработени за сметка на Общината и са съгласувани с Министерството на културата.

При неизпълнение на указаните, необходими съгласно инвестиционен проект и дадените предписания ремонтно-възстановителните дейности, същите да се извършат от ОП "Общински имоти" по утвърдени единични цени и показатели по Справочник на цените в строителството - СЕК бр.1/2018г., като в тези случаи вложените средства да бъдат претендирани за възстановяване от собствениците на реконструираните сгради и самостоятелни обекти в тях.

За изработването на проектите бяха предвидени 50 000 лева, а за ремонтните дейности - 140 000 лева.

Ако собствениците не извършат ремонтите, според указанията на администрацията и за своя сметка, това ще бъде направено от общинското предприятие. След това Общината ще си търси парите по съдебен ред, уточниха оттам.

Галерия