Завърши първата група курсисти по кулинарно изкуство във Варна за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от наркотични вещества". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Евроопейския съюз чрез Европейския социален фонд и Република България.

Курсистите бяха поздравени от ръководителя на Центъра д-р Търпоманова, от г-жа Тодорова, ръководител на учебния център, г-жа Николова, преподавател по кулинарно изкусво и от социалния работник Дияна Николова. Подарък- сувенир получиха от художествения експерт Росица Бърдарска с пожелание за успешен старт в новата професия.

Получаването на професионална квалификация е важна част от реинтеграцията на зависимите младежи, защото дава възможност да се върнат в живота на общността като активни граждани.

 

Днес+