DSC_8865

DSC_8865

Жените в бизнеса - актриси и психолози

тя притежава и тактичност и внимателност, има по-правилна преценка на риска и притежава по-добри способности за диалог и компромиси. Новият профил на жената-предприемач бе очертан на работна среща в Бургас, която се реализира в рамките на проекта "Повишаване зачитането на равенството между половете в Българо-турския пограничен район". Той се изпълнява от Търговско индустриална камара Бургас в партньорство с Индустриалната палата в Къркларели, Турция и се финансира по програма "Трансгранично сътрудничество".

С 2,2% се е увеличил делът на жените, които заемат високи позиции. България е на 58 място в света по отношение на участието на жените в политиката, на 40-то място по брой жени в парламента и на 58 място по отношение на заеманите постове в Министерски съвет. Данните бяха изнесени от Красимир Стойчев - заместник-кмет по бюджет и финанси в община Бургас. Най-много дами на ръководни постове в Бургаска област има в сферите на енергетиката, хранително-вкусовата промишленост, фармацията и транспорта.

Според анализа на ТИК - Бургас, направен в рамките на проекта, Бургаска област е 75% урбанизирана. Тук се забелязва следната тенденция - населението от областта мигрира към столицата или чужбина, а хората, които идват в Бургас, са от съседните области - Сливен и Ямбол. За сметка на това качеството на образованието в областта е под средното равнище за цялата страна. Съотношението между жени и мъже работодатели в областта е 32 000 към 93 000. А броят на дамите, които са заети в обществените институции са 120 000.

В работната среща днес участваха и представители на партньора по проекта от Къркларели, Турция.