Бизнес

Созопол с бюджет от 22 млн. лева през тази година

Созопол с бюджет от 22 млн. лева през тази година През 2009-та общината разполагаше с 3 700 000 лева повече. Намалението е в резултат на направения анализ за изминалата година и предстоящото задълбо...

Създават местни комисии към фонд "Земеделие"

Създават местни комисии към фонд "Земеделие" Целта на срещата бе да се дискутират промените в ЗСПЗЗ - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, касаещи процедурата по придобиван...

Влагат 800 евро в 1 кв.м. от "Черноморец-Арена"

Влагат 800 евро в 1 кв.м. от "Черноморец-Арена" Това обяви Митко Събев - председател на съвета на директорите на ПФСК "Черноморец-Бургас" АД. Проектът се реализира от "Петрол холдинг" съвместно с ...

Митница Бургас плати 6 млн. лева на земеделците

Митница Бургас плати 6 млн. лева на земеделците Срокът за възстановяване на този акциз по ЗАДС е два месеца.   Общо 2 740 искания за възстановяване на акциз са постъпили в Митница Бургас от земе...

Над 20 000 фирми остават без регистрация, ако не дадат e-mail

Над 20 000 фирми остават без регистрация, ако не дадат e-mail Декларирането става  пред сътветните офиси за обслужване на приходната администрация в Бургас, Ямбол и Сливен по адрес на регистрация на фирмите и л...