Бизнес

Декларация за доходите с баркод и в интернет

Декларация за доходите с баркод и в интернет Гарантирано е, че в попълнената декларация няма да има технически грешки, защото всички изчисления във формуляра се извършват автоматично.  В деклар...

От 1 до 10 лева за мартеничка

От 1 до 10 лева за мартеничка И тази година традиционно най-търсени са мартеничките за ръце. Пакетче от 10 бройки се предлага на цена от 1.20-1.50, според това с какво мънисто е ...

206 застрахователи "забравили" да декларират доходите си

206 застрахователи "забравили" да декларират доходите си Това са застрахователи, при които са установени най-големи несъответствия между данните за изплатени хонорари и декларираните от самите агенти доход...

Изтича срокът за плащане на данъка върху доходите с отстъпка

Изтича срокът за плащане на данъка върху доходите с отстъпка Това се налагало, тъй като при плащане по банков път е нужен поне един ден, за да пристигнат наредените средства по сметката на  териториалната дире...

Декларация за корпоративни данъци по интернет

Декларация за корпоративни данъци по интернет За да използват услугата, клиентите трябва да притежават електронен подпис или да упълномощят друг, който има електронен подпис, да подаде деклараци...