Таг Комисия

Съветникът Живко Табаков е входирал докладната по писмото на Митко Иванов. Снимка Лина Главинова

Живко Табаков с докладна за възстановяване на скулптури в Бургас

Живко Табаков - председател на Комисията по туризъм в Общинския съвет в Бургас е входирал докладна записка с предложение за възстановяване на скулптур...

Проверките ще бъдат всекидневни

В Бургас родители ще проверяват какво ядат децата им

Родители ще проверяват, каква закуска ядат децата им в училищния стол. Със заповед на кмета на Община Бургас Димитър Николов във всяко училище ще бъде...